Wyniki

Skąd będę wiedzieć, czy test został wykonany poprawnie?

Test do samokontroli INSTI® HIV ma wbudowaną kropkę kontrolną, która wykazuje, czy test został wykonany prawidłowo. Jeśli kropka kontrolna nie pojawi się, twój test nie zadziałał. Wyrzuć zużyty test i przeprowadź ponowne badania przy użyciu nowego zestawu. Jeśli widoczna jest tylko kropka kontrolna, oznacza to, że twój wynik jest negatywny i prawdopodobnie nie jesteś nosicielem […]

Czytaj więcej

Jeśli mój wynik jest negatywny

Zachowuj należytą ostrożność, minimalizując ryzyko zakażenia się wirusem HIV. Uprawiaj bezpieczny seks oraz stosuj wszelkie możliwe środki ostrożności. Jeśli uważasz, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy, naraziłeś siebie na ryzyko infekcji, powtórz test po 3 miesiącach. Zaleca się regularną samokontrolę co 3-12 miesięcy, jeśli istnieje wysokie ryzyko potencjalnego zarażenia się wirusem HIV.

Czytaj więcej

Jeśli mój wynik jest pozytywny

Należy udać się do lekarza lub najbliższej placówki medycznej, przeprowadzającej testy, aby potwierdzić uzyskaną diagnozę. Pamiętaj, że każdy test samokontrolny na obecność wirusa HIV jest tylko badaniem przesiewowym i nie stanowi diagnozy rozstrzygającej.

Czytaj więcej