Informacje o autoteście INSTI® HIV

Jak działa test?

Test wykorzystuje prostą technologię flow-through, pozwalającą wykryć obecność przeciwciał HIV-1 oraz HIV-2 przy użyciu kroplikrwi pobranej z palca. Test nie wykrywa obecności samego wirusa. Wynik pozytywny widoczny będzie tylko wtedy, gdy obecne będą przeciwciała wirusa HIV.   Test do samokontroli INSTI® HIV jest prosty i bardzo dokładny, ale jego wiarygodność zależy od poprawnego przeprowadzenia badania […]

Czytaj więcej

Jak dokładny jest test?

Szeroko zakrojone badania wykazały, że przy prawidłowym wykonaniu test jest wyjątkowo dokładny. Dokładność testów medycznych jest zwykle opisana w kategoriach czułości (stosunek wszystkich prawidłowych wyników pozytywnych i fałszywie negatywnych) i swoistości (stosunek wszystkich wyników prawdziwie negatywnych do sumy prawdziwie negatywnych i fałszywie pozytywnych). Badania wykazały, że test INSTI® HIV cechuje się czułością na poziomie 99,8-100% […]

Czytaj więcej

Czym są „ramy czasowe”?

Jest to czas od momentu zarażenia się wirusem HIV do momentu, w którym test może poprawnie wykazać wynik dodatni. Test INSTI® HIV może poprawnie wykazać obecność przeciwciał już 21-22 dni po zakażeniu1, jednakże pozytywny wynik może pojawić się dopiero 3 miesiące od infekcji. Wynik ujemny może nie być rzetelny przed upływem 3 miesiący od zakażenia. […]

Czytaj więcej